top of page

SWCA Hygiene Awarness Course (Kurzy povedomia o hygiene)


SK: Viac než 70 účastníkov sa zúčastnilo školenia SWCA v Bratislave

UK: Over 70 participants joined the SWCA HAC in Bratislava

Koncom apríla boli usporiadané kurzy povedomia o hygiene, ktoré organizovala SWCA (Slovenská asociácia operátorov pitného režimu) pre slovenských podnikateľov v oblasti nápojov a potravín. Najväčšie spoločnosti Slovenska z tejto branže poslali na tréning svojich technikov, operátorov výroby, sanitačný personál – celkovo sa školenia zúčastnilo viac než 70 účastníkov. Kurz viedol audítor NSF – Alex Mezquida, po dokončení prednášok museli účastníci prejsť skúškou. Oficiálni reprezentanti lokálnych hygienických inšpekcií boli tiež prítomní, ako to vyžaduje legislatíva SWCA.

SWCA a jej materská asociácia Európska WE je hlavným orgánom, pokiaľ ide o monitorovanie bezpečnosti, legislatívy, hygieny a vývoja produktov v tomto priemysle. Tento rok začali vykonávať audity výroby a distribútorov, výcvikové programy zamestnancov, účelom ktorých je pomôcť vytvoriť bezpečný a spoľahlivý priemysel na Slovensku.

"Je skvelé vidieť hlavných slovenských poskytovateľov pitného režimu zúčastniť sa programu implementovania týchto štandardov kvality. Toto vytvorí na Slovenskom trhu tak dávno vyžiadanú garanciu bezpečnosti a vysokej kvality poskytovaných služieb pre spotrebiteľov, kde veľké množstvo malých hráčov ešte stále ignoruje legálne predpisy a štandardy. Bezpečnosť potravín je v záujme každého, preto transparentnosť v potravinárskom priemysle je nutná, aby si zákazník vedel zvážiť svoj výber dodávateľa. SWCA je nezávislá platforma, ktorá podporuje tento princíp. Na web stránke SWCA si spotrebiteľ môže nájsť a overiť informáciu o certifikovaných členoch, kvalite vody, produktov a služieb. Je to veľký pokrok!“ – hovorí Ab Olde-Scheper, direktor a zakladateľ Dolphin Slovakia.

SK: Audítor NFF Alex Mezquida (na obrázku 3. sprava) s oficiálnymi reprezentantmi lokálnych hygienických inšpekcií

UK: NSF auditor Alex Mezquida (3d from the right on picture above) with representatives of the local food and hygiene inspection authorities

_____________________________________

UK

The SWCA organized on the 27th and 28th of April a Hygiene Awarness Course for water and food handlers in Slovakia. The training event was very well attended by over 70 service technicians, plant operators and sanitation personel of the major Slovak Water and Cooler distributors. NSF auditor Alex Mezquida presented the course and exams where taken afterwards. Representatives of the local food and hygiene inspection authorities also attended the event, that is mandatory for food staff of SWCA member companies.

The SWCA and its parent association the European Bottled Watercooler Association (WE) are the main authority when it comes to monitoring safety, legislation, hygiene and product development in the water and cooler industry. This year they have started bottling plant and distributor audits, as well as staff training programs, to help develop a safe and sound water cooler industry in Slovakia.

"It's great to see the major Slovak water and cooler companies now participating in the association program and implementing these quality guidelines and standards. It will create a better service and product safety warranty for the consumers, and this was urgently needed in the Slovak market where some small local players are still not following the legal directives. Food safety is a concern for everybody, and we need to establish transparency in order for the consumer to be able to make a measured choice in suppliers. The SWCA is an independent platform that support this. On the website the can find information on water quality, and trusted, certified members and products. This is a great step forwards", thus Ab Olde-Scheper, director and founder of Dolphin Slovakia.


Archív správ

Posledné príspevky

Vybrané príspevky

bottom of page