top of page
Prečo si vybrať člena SWCA? 
Kliknite tu pre viac informáciíi >>

 

 

Kto sa môže stať členom?

 

 

Ako sa stanem členom?

Prečo sa stať členom?

 

 

Členom SWCA sa môžete stať, ak aktívne pôsobíte v odvetví dodávateľov pitného režimu a vody ako distribútor, výrobca, dodávateľ, inštitúcia alebo pridružená servisná spoločnosť, alebo inštitúcia. 

 

SWCA je nezávislá platforma a členstvo je k dispozícii pre tie subjekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre príslušnú kategóriu. SWCA prijala medzinárodné normy stanovené Európskou asociáciou Watercoolers Europe (WE), pokiaľ nie sú v rozpore s národnými právnymi predpismi.

 

Kategórie členstva.

 

- Dodávateľ 

 

- Kandidátsky člen (výrobca a/alebo distribútor)

 

- Akreditovaný člen (výrobca a/alebo distribútor)

 

- Podporujúci člen

 

Pre zotrvanie členstva v asociácii a akreditáciu musia členovia striktne dodržiavať stanovy, zásady správnej praxe a kódex reklamy a správania. Členovia sa každoročne podrobujú auditu dodržiavania zhody od nezávislých inšpekčných organizácií.

 

Vyplňte žiadosť a pošlite ju na sekretariát SWCA. Po schválení Vašej žiadosti výkonným výborom a uhradení členského príspevku sa stávate kandidátskym členom. Do jedného roka bude vykonaný nezávislý audit s vyhodnotením. Po úspešnom absolvovaní auditu sa nasledujúci rok stanete plne akreditovaným členom. Žiadatelia majú jeden rok na splnenie všetkých kritérií členstva.

 

Dodávatelia a podporujúci členovia sa nemusia podrobiť auditu a stávajú sa plnými členmi po schválení žiadosti výkonným výborom a uhradení členského príspevku.

 

 

Ako plnoprávny člen môžete využívať výhody uvedené na webstránke SWCA, používať logo SWCA a predstavovať sa ako akreditovaný člen SWCA. Máte tiež možnosť ponúkať a distribuovať leták Prečo si vybrať člena SWCA. Ďalšie dôvody, prečo sa stať členom nájdete na našej stránke Prečo sa stať členom.

 

 

 

Nájsť člena

Hľadáte člena SWCA na zabezpečenie dodávok balenej vody a/alebo filtrácie vody alebo iných súvisiacich dodávateľov?

 

Vyberte si, prosím, zo zoznamu akreditovaných členov uvedených nižšie. Tieto spoločnosti dokázali aplikovať medzinárodné a národné požiadavky na kvalitu a hygienu.

 

Akreditovaní členovia

 

Dolphin Central Europe, s.r.o. >>

PureWater, s.r.o. >>

Členská zóna

Ak si chcete stiahnuť informácie z členskej zóny, musíte sa prihlásiť pomocou svojho osobného hesla člena.

Ďalšie dôvody, prečo sa stať členom a odpovede na Vaše otázky ohľadom členstva...

 Kliknite tu >>

bottom of page