top of page

O SWCA

SWCA je oficiálna obchodná asociácia v odvetví poskytovateľov pitného režimu na Slovensku. Informujeme spotrebiteľov, organizujeme tréningy členov a kontrolujeme dodržiavanie postupov pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti pre konečného užívateľa dávkovacích chladiacich zariadení, ako aj filtračných dávkovacích chladiacich zariadení napojených na vodovodnú sieť.

 

SWCA (Asociácia operátorov pitného režimu) bola založená s cieľom reprezentovať záujmy odvetvia poskytovateľov pitného režimu na Slovensku.

Naša úloha

 

Poslaním SWCA je zabezpečiť, aby jeho členovia ponúkali najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a hygieny pre spotrebiteľa spolu so spoľahlivým produktom a úrovňou služieb. SWCA uľahčuje výmenu technických, vedeckých a legislatívnych informácií medzi členmi a súvisiacimi inštitúciami a slúži ako autoritatívny zdroj informácií (iný ako štatistický) o odvetví poskytovateľov pitného režimu.

Ako pracujeme

 

Pre zotrvanie členstva v asociácii a akreditáciu musia členovia striktne dodržiavať stanovy, zásady správnej praxe a kódex reklamy a správania. Členovia sa každoročne podrobujú auditu dodržiavania zhody od nezávislých inšpekčných organizácií.

 

Chcete vedieť viac o tom, ako nájsť člena alebo ako sa stať členom? Kliknite tu >>

ŠTANDARDY

 

SWCA má úzke a pretrvávajúce vzťahy s kľúčovými národných a miestnymi úradmi, Agentúrou životného prostredia, oddeleniami obchodných štandardov a ochrany životného prostredia. Na európskej úrovni je SWCA členom Európskej asociácie poskytovateľov pitného režimu (WE). SWCA hrá aktívnu úlohu pri aktivitách WE, ktoré reprezentujú záujmy niekoľkých stoviek spoločností v odvetví poskytovateľov pitného režimu na území západnej a východnej Európy vo vzťahu so smernicami a nariadeniami EÚ.

 

Chcete vedieť viac o štandardoch SWCA a zásadách správnej praxe? Kliknite tu >>

bottom of page