top of page
SWCA a WE 
Štandardy, ktorým môžete dôverovať
SWCA a jej materská asociácia Európska asociácia chladičov balenej vody (WE) neustále sledujú najnovší vývoj a trendy v oblasti vody a odvetví chladičov vody. So združenými asociáciami vo viac ako 20 krajinách a priamym pristupom k iným kontinentálnym a globálnym asociáciami sme autoritou v odvetví, pokiaľ sa jedná o legislatívu,  bezpečnosť, hygienu, vývoj, tréning a konzultácie. Asociácia vykonáva a zverejňuje správy o výskume a vývoji, komunikuje s (medzi)národnými inštitúciami,  laboratóriami a ďalšími expertmi v tejto oblasti. Viac sa dozviete na www.watercoolerseurope.eu
Prečo by ste mali vybrať čliena SWCA pre Vaše dodávky vody a výdajníkov
Klikite tu pre stiahnutie letáku >>

Prečo člen SWCA?

Pri zabezpečení inštalácie chladiča vody alebo  objednávke balenej vody sa vždy ubezpečte, že dodávateľ je členom SWCA!

 

Akreditovaní členovia SWCA sú Vašou garanciou pre:

 

- kvalitu

- bezpečnosť

- hygienické povedomie

- udržateľnosť, a

- prevádzku s auditom, ktorá spĺňa legislatívne a odvetvové nariadenia a pokyn

Kvalita a bezpečnosť

 

Prísne štandardy asociácie poskytujú záruku bezpečnosti a kvality produktu, podporenú zodpovedajúcou úrovňou služieb.

 

Sanitačný program

 

Distribútori - členovia SWCA sú povinní vykonávať pravidelnú sanitáciu a visits to hygienické prehliadky chladičov vody, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a kvalita.

 

Program auditov

 

Všetci členovia SWCA sa musia podrobiť prísnym ročným auditom podľa svojho typu činnosti,  či už je to plnenie vody, distribúcia alebo dodávka priemyselných produktov.

 

Ekologicky priateľské postupy

 

V súvislosti s dodržiavaním európskej legislatívy SWCA vyžaduje od svojich členov dodržiavanie smerníc pri likvidácii chladičov vody a súvisiacich produktov na konci ich životnosti.  Pri výbere produktov sú členovia vyzývaní na zohľadnenie nízkej spotreby energie, možnosť recyklácie a použitie ekologického chladiva.

bottom of page