top of page

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín - EFSA vydal vyhlásenie: „Spotrebiteľovi nehrozí žiadne riziko


Asociácia WATERCOOLERS Europe dostala informáciu , že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal svoje konečné vedecké stanovisko k bezpečnosti bisfenolu A (BPA). Použitím presnejšej metodiky expertná skupina EFSA dospela k záveru, že "BPA nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre spotrebiteľov všetkých vekových skupín" (vrátane nenarodených detí, dojčiat a mladistvých) pri súčasnej úrovni uvoľňovania látok BPA“ .

Hoci stanovisko znižuje t-TDI (dočasný tolerovaný denný príjem) z 50 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti za deň až na 4 mikrogramy na kg telesnej hmotnosti za deň, EFSA potvrdzuje, že toto zníženie nesúvisí s novými zdravotnými obavami z BPA. EFSA znížila t-TDI, pretože metóda používaná na hodnotenie rizík BPA bola viac prepracovaná, v porovnaní s predchádzajúcimi metódami vyhodnocovania.

Avšak, ani pri starých hodnotách nie žiadny dôvod na obavy. Vo svojej tlačovej správe EFSA uvádza, že najvyšší odhadovaný príjem z kombinovaných zdrojov je stále tri až päťnásobne nižší ako nová odporúčaná dávka.

Pre ďalšie informácie navštívte: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978.htm

Týmto vyhlásením Európa potvrdila, že BPA je bezpečný pre použitie v potravinárskych obaloch. K rovnakým záverom dospeli v Spojených štátoch, Kanade, Japonsku a na Novom Zélande.

Žiaľ, Francúzsko pozastavilo od 1.1.2015 používanie BPA v obalových materiáloch, bez výsledkov vedeckých posudkov, ktoré zabezpečovala EFSA. Francúzska iniciatíva takto porušuje existujúce predpisy EÚ ktoré sa týkajú plastových obalových materiálov a voľného obchodu v rámci Európskeho spoločenstva. WE (Watercoolers Europe), ako člen skupiny odborníkov z FDE - FCMAT (FoodDrink Europe – Food Contact Material) bude naďalej pokračovať v medzinárodnej lobby a priamej komunikáciu s EÚ-komisiou, až do objasnenia situácie vo Francúzsku.

Zdroj: Watercoolers Europe, www.watercoolers.com


Archív správ

Posledné príspevky

Vybrané príspevky

bottom of page