top of page

Prečo sa pripojiť?

 

 

Benefity členstva v SWCA pre Vaše podnikanie

 

Dôvera zákazníka vo Vaše služby a produkty:

 

Naše náročné štandardy potravinovej bezpečnosti, ktoré idú nad rámec legislatívy, stavajú členov Európskej asociácie chladičov balenej vody do popredia a považujú sa za "zlatý" štandard pre zadávateľov a osôb s rozhodovacou právomocou.

 

Podpora Vášho podnikania:

 

Uvedenie na webstránke SWCA a odkaz na Vašu webstránku umožňuje potenciálnym zákazníkom Vašu jednoduchú identifikáciu ako člena SWCA.

 

Podpora odvetvia:

 

SWCA propaguje SWCA, svojich členov a hydratáciu na pracovisku v obchodných publikáciách, v oblasti Facility manažmentu a širšej odbornej tlači s cieľom odlíšiť členov SWCA od nečlenov a tak poskytuje pridaný komerčný benefit.

 

Znalosti a podpora:

 

Informácie a odporúčania na pripravované legislatívne zmeny, podpora od špecialistov a technických konzultantov, poradenstvo pri otázkach ohľadom vody a hygieny poskytuje členom výhody a zabezpečuje, že ich spoločnosti sú pripravené na všetky budúce zmeny.

 

Tréning:

 

Programy o ekonomike v odvetví,  tréning konkrétnych pracovných pozícií a vzdelávacie programy prinášajú členom vysokú úroveň profesionality a motivácie.

 

Nezávislé audity:

 

SWCA sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu, stále zvyšuje a udržiava kvalitu odvetvia chladičov vody. Schválené inštitúcie výkonávajú špecializované ročné audity, aby preverili, že členovia spĺňajú prísne zásady správnej praxe. Audity sú navrhnuté tak, aby zlepšili Vaše podnikanie a pokrývajú problematiky školenia, hygieny a operačných postupov. Zabezpečujú tak nielen splnenie podmienok, ktoré pre Vašu spoločnosť vyplývajú z platnej legislatívy, ale pre Vašu spokojnosť idú aj nad ich rámec.

 

Lobovanie v regulačných orgánoch a monitoring:

 

Pravidelné konzultácie i inými asociáciami a členstvo vo Watercoolers Europe (WE) zabezpečuje, že členovia ako kolektívny orgán môžu reagovať a snažiť sa ovplyvňovať navrhovanú legislatívu v EÚ ako aj vo Veľkej Británii.

 
Používanie loga SWCA:

 

Symbol akreditácie, správnej praxe a kvality je k dispozícii plnoprávnym členom, ktorí úspešne prešli auditom/auditmi.

 

Získavania kontaktov:

 

Zľavy na podujatia a veľtrhy poskytujú členom príležitosť k získaniu kontaktov a ponúkajú dodávateľom prístup k existujúcim i novým zákazníkom.

 

Akreditovaní dodávatelia:

 

Členovia sa vyzývajú, ak je to možné, na nákup tovarov a služieb od dodávateľských spoločností akreditovaných SWCA.

 
Životné prostredie:

 

Dobrovoľná akreditácia SWCA pre životné prostredie je cesta, ktorú si členovia môžu vybrať, aby sa preukázal ich pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

 

 

 

 
Ďalšie často kladené otázky o členstve v SWCA

 

Pomôže webstránka SWCA podporiť moju spoločnosť?

 

Po získaní plného členstva budú mať členovia aj nečlenovia možnosť nájsť Vaše produkty a služby na webstránke SWCA spolu s označením SWCA značka kvality.

 

Ako často sa členovia stretávajú?

 

Na zasadnutiach, ktoré sa uskutočňujú na jar a na jeseň, majú členovia  možnosť nielen spoznať najnovší vývoj v odvetví, ale tiež si medzi sebou vymieňať nápady a skúsenosti.

 
Aká je organizácia SWCA?

 

Asociácia funguje na základe demokratických princípov prostredníctvom volenej výkonnej rady a je riadená jej prezidentom.

 

Ako sa stanem členom?

 

Vyplňte prihlášku. Po schválení Vašej žiadosti výkonným výborom a uhradení členského príspevku ostáva len jeden ďalší krok k plnému členstvu. Audit. Pravidelné ročné audity sú povinnné pre pokračujúce členstvo pre výrobcov a distribútorov. Počas týchto auditov musíte okrem iných preukázať, že:

- máte vyškolený personál so znalosťami správnej praxe a povedomím o hygiene;

- vykonávate a zaznamenávate riadne sanitácie

- spĺňate potravinárske štandardy pri plnení, skladovaní a distribúcii vody a súvisiacich tovarov

- predávate produkty, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na nezávadnosť potravín; vodu od schválených výrobcov, chladiče vody od schválených dodávateľov, atď.

Dodávatelia produktov, ktorí prichádzajú do styku s vodou, musia vyplniť ročný dotazník. 

 
Kedy môžem používať logo SWCA a byť uvedený na webstránke SWCA?

 

Okamžite po úspešnom absolvovaní príslušného auditu(ov) alebo vyplnení dotazníka dodávateľa.

Otázky ohľadom členstva? Opýtajte sa nás, pošlite email na slovakwatercoolerassociation@gmail.com

bottom of page