top of page

Veľtrh asociácie Watercoolers Europe v Krakove bol obrovským úspechom!


Každoročná konferencia Európskej asociácie poskytovateľov pitného režimu spojená s veľtrhom, ktorá sa konala 24.-26. Októbra 2017 v poľskom Krakove bola tento rok mimoriadne úspešná!

V jednom z najmodernejších európskych konferenčných centier sa stretli stovky zástupcov tohto odvetvia s dodávateľmi, fľaškovateľmi, distribútormi a podnikateľmi za účelom upevnenia existujúcich vzťahov alebo nadviazania novej spolupráce.

Tohtoročný program zahŕňal unikátnu prehliadku závodu Getfresh - jedna z najväčších plničiek vody v Európe - a závodu na výrobu PC fliaš Greiff.

Konferenciu odštartovala spoločnosť Zenith predstavením najnovších priemyselných a trhových technológií, ktoré budú určovať trendy v nadchádzajúcom období. Program pokračoval zaujímavými workshopmi o marketingových stratégiách, rozvoji podnikateľskej činnosti a trendoch v konzumácii a spotrebe vody. Všetky prednášky a workshopy boli prezentované rešpektovanými odborníkmi vo svojom odvetví

Účastníci konferencie sa mohli zoznámiť s inovatívnymi technológiami svetových dodávateľov všetkých dôležitých produktov a služieb odvetvia a priamo na mieste zjednať prípadnú spoluprácu a cenu produktov.

Najdôležitejšou udalosťou konferencie bol obľúbený Aqua Awards gala večer, ktorý sa konal v starej stanici krakovského metra. Vynikajúce jedlo a pitie spolu s ukážkami výherných marketingových kampaní boli základom nezabudnuteľného podujatia, ktoré si návštevníci užívali až do neskorej noci.

SWCA na tak dôležitej udalosti samozrejme nemohla chýbať a túto príležitosť využila na neformálne stretnutia so svojimi členmi, zástupcami vládnych orgánov a sesterských asociácií zo susedných krajín.


Archív správ

Posledné príspevky

Vybrané príspevky

bottom of page