top of page

Stretnutie Asociácie operátorov pitného režimu


Firmy pôsobiace na slovenskom trhu so zabezpečovaním pitného režimu vykročili v roku 2014 do budúcnosti, vytvorením Národnej asociácie – SWCA (Slovak Watercooler Asociation) a dňa 19.5.2015 prebehlo prvé oficiálne stretnutie na základe pozvania všetkých operátorov a dodávateľov pitného režimu.

Asociácia bola oficiálne založená 19.mája 2014, kedy jej zakladajúci členovia položili jej prvé základy na svojom prvom stretnutí v Bratislave.

SWCA sa takto stala najnovším členom WE (asociácia Watercoolers Europe), ktorá momentálne zastupuje 22 krajín prostredníctvom 17 národných asociácií v Európe.

WE je nezisková organizácia založená v roku 1993 so sídlom v Bruseli s cieľom zastupovať záujmy operátorov zabezpečujúcich pitný režim prostredníctvom dávkovačov vody. Komunikuje s EÚ komisiou pri vytváraní európskej legislatívy, spolupracuje s ostatnými súvisiacimi združeniami, nastavuje štandardy, vykonáva kontroly, a poskytuje tréningy pre vzdelávanie svojich členov.

SWCA združuje operátorov, distribútorov a dodávateľov, ktorí preukázateľne spĺňajú nastavené štandardy kvality a právne predpisy tvorené príslušnými národnými i európskymi smernicami. Členovia dostávajú podporu pri odbornej príprave a vzdelávaní a každoročne sú auditovaní nezávislými orgánmi. Ďalšou dôležitou úlohou SWCA je o týchto štandardoch informovať verejnosť a poukazovať na potrebu kvality v tomto odvetví, najmä na čo je potrebné sa zamerať pri výbere dodávateľa vody a dávkovačov. SWCA komunikuje s miestnymi a národnými zdravotnými a bezpečnostnými orgánmi a úradmi s cieľom chrániť koncového používateľa a zaručiť tak bezpečné a zdravé produkty, ktoré sú dodávané prostredníctvom jej členov.

Dávkovače vody sú zvyčajne inštalované v kanceláriách, skladoch a výrobných halách buď s balenou vodou, alebo ako filtračné zariadenie pripojené k rozvodom pitnej vody. Takto je zabezpečený prístup zamestnancov ku zdravej a bezpečnej forme hydratácie a zároveň používanie vody ako nápoja na pracovisku. Stále viac a viac sú však dávkovače vody inštalované nielen v domácnostiach, ale aj v reštauráciách, baroch a hoteloch ako pohodlné riešenie, ktoré dokáže nahradiť malé balenia vôd.

Dostupnosť čerstvej pitnej vody pre zamestnancov je nielen nutnosťou, ale mnohí zamestnávatelia spozorovali aj jej pozitívne účinky na svojich zamestnancov. Netreba snáď dodávať, že pitná voda je nielen zdravá a zvyšuje produktivitu práce, ale znižuje aj náklady na drahšie nápoje ako kávu alebo nealkoholické nápoje. Dávkovač vody je nielen jednoduché a lacné riešenie pre miesta, kde je zlý alebo žiadny prístup k pitnej vode, ale je nutné aj poznamenať, že čisté a reprezentatívne dávkovače podnecujú k dodržiavaniu doporučeného denného objemu vypitej vody. Dávkovače sú stále viac žiadané a ich popularita v Európe od roku 1990, kedy boli prvýkrát predstavené, zaznamenáva neustály rast. Na Slovensku sa objavili v roku 1999 a dnes je toto odvetvie zastúpené približne 15-mi operátormi, z ktorých niektorí majú aj vlastné plniace linky na plnenie do typickej 18,9 litrovej fľaše. Trh od tej doby aj na Slovensku neustále rástol a dnes je nainštalovaných približne 20.000 dávkovačov.

Voda je potravina, a preto dávkovacie zariadenia musia byť riadne udržiavané aby slúžili správne, s cieľom zabezpečiť službu v požadovanej kvalite, so zreteľom na zdravie a bezpečnosť užívateľa. SWCA prevzala normy asociácie WE - Kódex správnej hygienickej praxe pre spoločnosti s dávkovačmi vody, čím preniesla tieto požiadavky na svojich akreditovaných členov a taktiež ich zaviazala k implementácii Hygienických noriem upravených v Technickom manuáli pre výrobu a distribúciu vody WE . Zákazník sa tak môže spoľahnúť nielen na kvalitu samotného produktu (vody), ale aj vysoký hygienický štandard zariadení, ktorý zodpovedá požiadavkám SWCA. Samozrejme, všetky požiadavky sú v súlade s normami EÚ, berúc do úvahy najmä nároky byť šetrný k životnému prostrediu a recykláciou technologických a elektrických komponentov znížiť uhlíkovú stopu a zabezpečiť legislatívnu zhodu.

SWCA povzbudzuje všetkých operátorov a dodávateľov, aby sa stali súčasťou asociácie a implementovali všetky dôležité normy do ich prevádzky. Na webových stránkach SWCA (www.swca.sk) budú všetci členovia, úrady ale aj verejnosť informovaní o najnovších trendoch, produktoch a službách súvisiacich so zabezpečením pitného režimu.

Prvé oficiálne stretnutie členov malo vysokú účasť vrátane predstaviteľov WE, jeho generálneho riaditeľa Gustava Felixa z Bruselu, Alexa Mesquida z NSF (National Sanitation Foundation) a ďalších dodávateľov z Talianska, Španielska, Portugalska a USA.

Predseda SWCA Radoslav Liker vo svojom vystúpení prezentoval súčasný stav tohto odvetvia na slovenskom trhu a vytýčil hlavné ciele, ktoré by mala zastrešovať táto platforma. Zdôraznil význam zapojenia všetkých hráčov na slovenskom trhu a zároveň ich vyzval aby sa pripojili do programu vzdelávania a implementácii požiadaviek a štandardov, ktoré reprezentuje WE (Watercoolers Europe).

Noví členovia okamžite prejavili záujem a už teraz SWCA verí, že prostredníctvom jej členov (AQUA PRO, s.r.o, Dolphin Slovakia, s.r.o, FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o, Aqua Bron, s.r.o, PureWater, s.r.o) zastupuje majoritu na trhu.


Archív správ

Posledné príspevky

Vybrané príspevky

bottom of page